Damlahatnâme Kademeleri

Damlahatnâme kendine özgü bir kademe yöntemiyle yazılır. Kademeler yapıtın kitap formatında ele alınması gereken başlıklardır. Damlahatnâme, bilindik diğer türler gibi kendine has yazım türüne sahiptir ama daha düzenli ve kuralcı bir mantıkla oluşturulur.

Bir Damlahatnâme içerisinde birkaç aşama ve her aşama içerisinde de birden fazla bölüm mevcuttur. Bölüm ve aşamalı olarak yazım ele alınır. Bölümler aşamaları, aşamalarda Damlahatnâme’yi meydana getirir. Bir Damlahatnâme birden fazla sürüm olarak yayınlanabilir. Sürümlerle birlikte seri, serilerin toplamıyla da set oluşur. Her set bir mantık ve öykü dünyasında kavramları barındırır. Bu ilgili sette yer, mekân ve karakterler değişebilir, fakat temel mantık ve olgu değişmez. Sürümlerde ise karakter ve örgüler değişmez. Sürüm halinde kitap yayıncılığıyla dünyada ilk olma özelliğine sahiptir.

A-Kapak

Damlahatnâme mantık ve usulüne uygun kapak bölümüdür. Yapıtın ilk kademesidir. Damlahatnâme ismi, yazar adı ve Damlahatnâme sloganı veya özlü sözüyle beraber sürümü yer alır. Kendine özgü bir görsel tasarımı bulunur. Renkli bölümdür.

Yazım

 1. Damlahatnâme ve yazar adı büyük harfle yazılır.
 2. Slogan, kitap adının altına yazılır.
 3. Külliyat ve set bilgisi en alt orta kısma; “… külliyatının … setine bağlıdır.” Şeklinde yazılır.
 4. Sürüm ve suhuf no, sayfanın sağ üst veya alt köşesine yazılır.

Taslak

 

 

KİTAP ADI

“Kitaba özgü hoş slogan cümlesi…”

 

 

YAZAR ADI

 

I.Cilt

 

 

 

 

 

I. Suhuf; 0.1

Karanlık Maceralar Külliyatının Merciler Setine bağlıdır.

Kurallar

 • Damlahatnâme ve yazar ismi büyük yazılır.
 • Slogan küçük yazılır.
 • Sürüm bilgisi verilmelidir.

B-Önsayfa

Damlahatnâme adı ve sloganı sade biçimde yazıldığı renksiz kısımdır.

C-Künye Sayfası

Dizi, sürüm ve tür adı, bağlı bulunduğu set ismi, ISBN kodu, Yayıncı, editör ve yazar gibi bilgilerin yer aldığı alandır.

Taslak

 

 

-KÜNYE HAT-

Yazar:

Editör:

Grafik:

Yayınevi:

 

Seri No:

Cilt No:

Sürüm No:

Suret:

Set Adı:

Külliyat

 

Yayın Tarihi:

ISBN No:

Tür:

Telif Hakları:

Dili:

Ç-İthafet

Kime ithaf edildiği, kimlere yönelik olduğu belirtilir. Dörtlük, dize, tek söz veya tek sözcük olarak belirtilebilir. Tek bir sayfaya ve sayfanın alt sağ kısmına yazılır.

Taslak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… Eşime ithaf olunur.

D-Epigraf

Konuyla ilgili atasözü, deyim, özlü söz, şiir veya metin parçacığının yazıldığı alandır. Slogandan ayrı, bütün Damlahatnâme’nin temel kavramını ilgilendiren cinsten olmalıdır. Tek sayfaya ve sayfanın sağ alt kısmına yazılır.

E-Önsöz

Kısa bildiri alanıdır. Yapıt olgusu ve içeriğine dair öyküsel hiçbir bilgi bu kısımda verilmez. Sadece kısaca bir nutuk veya bildiri alanıdır. Yapılan araştırmaya dair bilgiler verilir. Suret ve sürüm bilgisi paylaşılır.

Örnek

-Önsöz-

            “Dilim” adlı bu eser, “Kara Serüven” külliyatının “Bendi Hal” setine bağlıdır. Damlahatnâme olarak deneysellik ön planda tutularak kaleme alınmıştır. Eser, özel bir amaç uğruna 17 günde hazırlanmış ve birçok site, ansiklopedik araştırmaya vesile olmuştur. Bünyesinde birçok edebi tür barındırmaktadır.

            İlgili eser 1. Suret, 0.3 sürümdür.

Kuralları

 • İçerikle ilgili bilgi verilmez.
 • Çok uzun olmaz, bir sayfayı geçmemelidir.
 • Kısa bir bildiri niteliğindedir. Sürüm ve suhuf bilgisi paylaşılmalı, yapılan araştırma ve çalışma anlatılmalıdır.

F-Yazarca

            Yazarın okura özel mesajının yer aldığı kısımdır. Asıl yazarın iletisi olabileceği gibi, yapay esere özgü yazarın bildirisi de olabilmektedir. Tamamen okura yönelik bildiri niteliği taşımaktadır.

Yazım

Önsöz ve giriş sayfaları arasında özgün bir sayfa olarak yazılır. Yazarın iletisi olup, evvela eser ismi belirtilerek cümleye giriş yapılır. Akabinde okura mesaj verilip, iyi okuma dilekleriyle temennide bulunulur.

Kurallar

 • İlgili konu harici bilgi verilmez.
 • Yazan kişi her zaman “Yazar” statüsündedir.
 • III. veya I. tekil kişi anlatımı kullanılabilir.

Örnek

 

-YAZARCA-

            “Lisanîye” Adlı bu eser Almancaya dair özellik ve yapıları konu almış olup, dil öğretimini gaye edinerek hazırlanmıştır. Belli arlıklarla olaya bilgi vermek amacıyla müdahale edebilmekteyim. Okumadan önce eserin edebi türü olan Damlahatnâme hakkında az buz da olsa kısa bilgi edinilmesi, okumanın kolaylığını ve anlamanın hız kazanmasını sağlayacaktır. Eser, Alman dilini öğretmeye odaklıdır. Her dil öğrenmek isteyene faydalı olması temel amacımdır.

Tüm okurlarıma iyi okumalar dilerim.

-Yazar-

G-Giriş

Kitabın neden yazıldığı, hangi araştırmaların yapıldığı, temel maksat ve gayeler nelerdir gibi sorulara yanıtlar verilir ve kitabın gidişatına dair bilgiler verilir.

Yazım

Eserin adı, özellik ve türü belirtilip, neden ve nasıl yazıldığına kısaca değinilerek konudan bahsedilir. Akabinde amaç, sorun ve yorumlara değinilir. Son olarak da yapısal bilgiler verilip, ilave anlatım varsa bahsedilir. Ana kahraman ve kimliği açıklanır.

Kurallar

 • Kesinlikle eser adı, özelliği, konusu, türü, sorun ve maksadı belirtilmelidir.
 • Sabit anlatıcıların hangileri olduğu söylenir; Anlatıcı, Belagat, Gözlemci, Öğütçü, İfrit…
 • Eserin ana kahramanı kısaca tanıtılır.
 • En fazla iki paragraf başı yapılmalıdır.
  Örnek

 

 

-Giriş-

            “Dilim” isimli Damlahatnâme, dilsel edebi, macera ve psikolojik türde olup, dil öğrenimini hızlandırmak amacıyla hazırlanmıştır. Deneysellik ve eğitici-öğretim teknikleri kullanılarak öyküsel anlatım yoluyla dil öğretilmektedir.

Muallim isimli öğretmenin Almanca öğretme çabası ve bu süreci ele alan eser, eğitsel öğreti niteliğindedir. Belli aralıklarla olaya müdahale eden anlatıcılar vardır. Bunlar; Anlatıcı, Yazar ve Öğreticidir.

Ğ-Başlangıç

Olaya kısaca giriş, temel ön anlatı kısmıdır. Bir şiir, nükte, dörtlük ve öykücükle olaya girilebilir. Dış gözlemci anlatımıyla anlatılır. Çevre, kahramanlar ve temel gidişatın yönü yüzeysel olarak bu kısımda ele alınıp anlatılır.

Yazım

Şiir, dörtlük, vecize, mektup, haber, mesaj vb. şekillerde giriş yapılabilir. Her tür anlatıma uygundur ve genellikle gözlemci anlatım vardır. Olaylar yüzeysel ve detaysızdır. Çok aşırı uzun değildir.

*Anahat: Yapıtın bel kemiğidir. Tüm örgü ve olgular, olay ve kapsamlar bu alandadır. Bu kısımda aşamalar ve her aşama altında bölümleri bulunur. Damlahatnâme kuralları çerçevesinde yazım yapılır ve standart sayfa yapısı kullanılır.

*Detaylar sonraki sayfalarda aktarılacaktır.

H-Epilog

Kısa netice ve düşündüren imleç kısmıdır. Okura verilen kısa bildiri, öykü veya dörtlükle okur düşündürülür ve tüm işlev sonrasında ders çıkarılması gereken bir durum veya özlü bir nasihat verilir.

Yazım

En son, Anahat (Aşamalardan) sonrasında yazılan kısımdır. SON yazısından önceki yazım kademesidir. Düşündüren bir emeçle başlayıp, olayı neticelendiren kademedir. Bu kısmın sonunda “Son, Bitti…” şeklinde nokta niteliği taşıyan bildiri sözcükleri kullanılır.

Kurallar

 • Reklam ve tanıtım yapılmaz.
 • Burası öykün sonudur. Netice verilmelidir.
 • Çözümleme, yazar tarafından yapılır.

I-Ana Karakterler

Karakter isimleri ve özellikleri ve birbirleriyle olan bağlantıların belirtildiği kısımdır.

Yazım

Karakter adı, kimliği, özelliği ve akıbeti bu kısımda yazılır. Öyküde belirtilmeyen karakterlerin son durumu yazılabilir. Ayrıca maddesel olarak karakterler tanıtılabilir.

İ-Apandis/Ek-Notlar

Damlahatnâme kurgu ve kavramsal öykücüğün daha iyi anlaşılıp kavranması için yardımcı bilgiler, kitap ve diğer notlardan alıntılar ve yapıt içerisinde açık kalan cevaplanmayan sorulara yanıtlar bu kısımda verilir. Okurun bilgisine bırakılmış yanıtlar bu kısımda ele alınır. Ayrıca bilinmesinde fayda görülen notlar da bu kısımda yer alır.

Örnek

 

-Apandis-Notlar-

 • Bu eser, ilk Türkçe araştırma kitabıdır.
 • Ali ile Leyla evleneceklerdir.
 • Velinin ölümü, Ali’nin elinden sanılmaktadır.
 • Konuyla ilgili olarak “…" isimli filmi izlemeniz tavsiye edilir.

Tür: İçeriği ve gayesi

Kitap: … İsimli kitap, örnek okunması tavsiye edilen kitaplar…

J-Sözlükçe

Yapıtta kullanılan bilinmesi zor ve sözce edilmiş terim ve açıklamalar bu kısımda verilir.

Yazım

Sözcük adı ve açıklaması, parantez içerisinde kaynağı verilerek yazılır.

Örnek

-Sözlükçe-

 • Sözcük adı: Açıklaması (Kaynağı)
 • Muallâk: Asılı, bağlanmamış, sonuca bağlanmamış, bilinmezlik. (Türk Dil Kurumu)

 

K-İlave Kaynaklar

Belirtilemeyen ve dipçe verilmeyen, sadece fikir edinilen kaynakların yer aldığı kısımdır. Damlahatnâme standartlarında kaynak gösterimi yapılır.

L-Teşekkür

Destek olanlara teşekkür iletisi kısa ve öz olarak bu kısımda belirtilir. Teşekkür edilecek kişi isimleri ve teşekkür sebebi belirtilmelidir.

Yazım

Resmi üslup vardır. “Yardım ve emeği geçen … isimli kişiye” diye başlayıp, kişi ve teşekkür sebepleri belirtilerek anlatım sağlanır ve şükranda bulunulur. Bir sayfayı asla geçmemeli, aşırı abartılı olmamalıdır.

Örnek

-TEŞEKKÜR-

            Bu eserin hazırlanmasında bana her türlü desteği sunan eşime, kaynak katkılarında bulunan arkadaşım Emrah Yılmaz’a, grafik desteği sağlayan Hüseyin Sümer’e ve çeviri de ek katkı sunan Orhan Çölkesen’e şükranlarımı sunar, teşekkürü bir borç bilirim.

İyi ki varsınız.

M-Yazar

Damlahatnâme’yi kaleme alan yazar veya yazarlar hakkında kısa bilgiler bu kısımda belirtilir. Yazarın biyografisi ve çalışmaları bu kısımda anlatılır. 3. Tekil şahıs anlatımı kullanılır.

Kurallar

 1. Yazarın adı ve varsa unvanı mutlaka belirtilmelidir.
 2. Çok kısa özgeçmişi anlatılmalıdır.
 3. Yazara ilişkin iletişim bilgisi verilmelidir.
 4. Yazarın önemli birkaç eseri belirtilmelidir.
 5. Resim eklemesi isteğe bağlı olabilir.
 6. Bir sayfayı geçemeyecek şekilde yazılmalıdır.

Örnek

Yazar: Elif ŞAFAK

1997'den beri dokuzu roman olmak üzere 14 eser veren Elif Şafak'ın, 2009 yılında yayımlanan Aşk adlı romanı Türk edebiyat tarihinin en kısa sürede en çok satan edebi eseri olmuştur. 2010 yılında TED Global'deki konuşması internet üzerinden yaklaşık 1,5 milyon kişi tarafından dinlenmiştir.

Eserleri kırk dile çevrilen Elif Şafak'ın romanları, Viking, Penguin Random House, Rizzoli ve Phebus gibi dünyanın en önemli yayınevleri tarafından yayımlanmaktadır. 2010 yılında Fransa'nın en saygın ödüllerinden Sanat ve Edebiyat Şövalyesi nişanına layık görülmüştür.

Strasbourg doğumlu Elif Şafak, çocukluğunu ve gençliğini Ankara, Madrid, Amman, Köln, İstanbul, Boston, Michigan ve Arizona'da geçirdi. ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirdi, yüksek lisansını aynı üniversitede Kadın Çalışmaları Bölümü'nde, doktorasını ise siyaset bilimi alanında tamamladı.

Önemli bazı eserleri; Sakız sardunya, İskender, Aşk…

Web Site: www.elifsafak.com.tr

N-Sürümce

Damlahatnâme’nin sürüm bilgileri, her sürümde yapılan değişiklik ve eklemelerin yer aldığı kısımdır. Sürüm bilgisi de tarih ve nedenle beraber belirtilmelidir.

Kurallar

 • Varsa külliyat ve set bilgisi verilmelidir.
 • Yapılan değişiklikler güncel sürüme eklenmelidir.

Taslak

-Sürümce + Sürüm No-

… Külliyatı, …. Seti

Sûret:

Cilt No:

 • Sürüm No – Neden; Tarih.
 • Sürüm No – Neden; Tarih.
 • Sürüm No – Neden, Tarih: Yapılan değişiklik

Örnek

-SÜRÜMCE 1.0-

Karanlık Maceralar külliyatı, Dilim seti

Suret: I

Cilt No: 1

 • 0.1  - Tanıtım, 01.05.2014
 • 0.2 – Düzeltme, 06.07.2014
 • 1.0 – Ekleme, 01.12.2014; Yeni karakter eklendi, yeni bölüm eklendi ve zaman değiştirildi.

O-Arka Kapak

Yapıtı özetleyen kısa yazı ve tanıtım yazısıyla beraber kitap bilgisinin (sayfa, yapı, boyut…) yer aldığı kısımdır.


Değerlendirme: 0.0/0
Sayaç: 539 | Ekleyen: jungnet | Etiket: damlahatname, Damlahatname Anahat, Damlahatnâme Kademeleri, edebi tür
Toplam Görüş: 0
avatar